ระบบลงคะแนนเสียงสูตรหาร 100 ทำเหลือ 14 พรรคได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปาร์ตี้ลิสต์

ระบบออกเสียงสูตรหาร 100 ทำเหลือ 14 พรรคได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปาร์ตี้ลิสต์ ชูคะแนนปี 62 คำนวณ เจอ พปชราชการได้ 24 คน ส่วน พื้นที่คว้า 22 คน ระหว่างที่ปชป.-ภท. แบ่งกันคนละ 11 ที่นั่ง
ตอนวันที่ 1 เดือนธันวาคม ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า จากในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาว่าร่างพ.ราชการเปรียญกล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับที่..) พ.ศ…. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งข้างหลังข้อบังคับมีผลบังคับใช้ทำให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จะใช้สูตรหารร้อย สำหรับการคิดคำนวณปริมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ พื้นฐานแม้นำผลคะแนนแล้วก็ประเทศของพรรคการเมือง 74 พรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามผลคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งปริมาณ 350 เขตเลือกตั้งสำหรับการลงคะแนนเสียงตอนวันที่ 24 เดือนมีนาคม 2562 มาเป็นตัวอย่างคำนวณ พบว่า ปริมาณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ 100 ผู้ที่รัฐธรรมนูญระบุ จะมีเพียงแต่ 14 พรรคการเมืองเพียงแค่นั้นที่กำลังจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยการเลือกตั้งปี 2562 ผลคะแนนรวมถึงประเทศที่ 74 พรรคการเมืองได้รับจากการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 35,561,556 คะแนน เมื่อใช้สูตรหารร้อย ค่าถัวเฉลี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ 1 คนหมายถึง355,615.5600 คะแนน 1.พรรคพลังประชาชนเมือง ได้คะแนนรวม 8,441,274 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม24คน
2.พรรคเพื่อไทยได้คะแนนรวม 7,881,006 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 22 คน 3.พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนรวม 6,330,617 คะแนนจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 18 คน 4.พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 3,959,358 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 11 คน
5.พรรคพึงใจไทยได้คะแนนรวม 3,734,459 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 11 คน 6.พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนนรวม 824,284 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 3 คน 7.พรรคชาติไทยปรับปรุง ได้คะแนนรวม 783,689 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 2 คน 8.พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้คะแนนรวม 486,273 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 2 คน 9.พรรคประเทศชาติได้คะแนนรวม 481,490 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวม 2 คน 10.พรรคเพื่อชาติ ได้คะแนนรวม421,412 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1 คน 11.พรรครวมพลังประเทศชาติไทย ได้คะแนนรวม 415,585 คะแนน จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1 คน 12.พรรคชาติปรับปรุง ได้คะแนนรวม 244,770 คะแนนจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1 คน 13.พรรคพลังแคว้นไทยได้คะแนน 214 ,189 คะแนนจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1 คน แล้วก็ 14.พรรคช่องทางไทย เดิมชื่อว่า พรรครักษาป่าเมืองไทย ได้คะแนนรวม 134,816 คะแนนจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1 คน โดย3พรรคการเมืองท้ายที่สุด จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเศษที่เหลือภายหลังจากการคำนวณ แม้กระนั้น การเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ ใช้แบบแบ่งสรรแบ่งส่วนผสม มีพรรคการเมืองที่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากบัญชีรายชื่อรวม 25พรรคการเมือง