‘ลมพายุหน้าร้อน’ มาแล้ว แผลงฤทธิ์แผลงเดชวัวราช-ฉะเชิงเทรา กรมอุตุเตือนบ่ายถึงเย็นอ่วมหลายที่