09.00 INDEX อาฟเตอร์ช็อก อภิปราย ไม่ไว้วางใจ การสู้รบ ‘ผู้แทน’ ด้านใน ‘กรุ๊ป 3 เปรียญR…

ถ้าหากฟังจากแถลงของ ผู้ประกาศประจำนร แม้อ่านจากผลที่เกิดจากการสำรวจความคิดเห็นราษฎรจากสิ่งที่เรียกว่า “ซูเปอร์โพล” ราวกับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วๆไปไม่ระคายผิว
สถานะของ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ ยังมั่นคง ประชากรยังให้การช่วยเหลือ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ แน่นเหนียว
กระนั้น ถ้าเกิดสัมผัสในความเงียบงันอันมาจาก พล.อำเภออนุดงษ์ เผ่าจินดา จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รวมทั้งจาก นายสุชาติ ดูกลิ่น ก็รู้สึกได้ในความรำคาญในความไม่ชอบใจ
ยิ่งเมื่อเห็นภาพ นายกรุงศรีสวย สุทินเผือก ก้มตัวกราบเกือบจะเท้าของ พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง เมื่อเดินทางไปตรวจงานที่จังหวัดสมุทรปราการ
ผสานกับคำรับรองอย่างหนักแน่นจาก พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ ว่าถ้าเกิดมีการปรับ คณะรัฐมนตรีตำแหน่ง “รัฐมนตรี” จะกลายเป็นโควต้าของกรุ๊ป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ อย่างไม่ต้องสงสัย
ความข้องใจจาก พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย ต่อลักษณะการโหวตสวนของ 6 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชนเมือง ว่าเพราะอะไร ก็เลยกล้าถึงเท่านั้นก็เลยได้เกิดขึ้น
ราวปัญหา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ แม้ว่าตามความจริงเป็นการถามต่อ พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง หัวหน้าพรรค
 
หน้าที่แล้วก็ท่วงท่าของ พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง ได้แปลงเป็นปริศนาอันคมอีกรอบหนึ่งดังกรณีของ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า เมื่อก.ย. 2564
ภายหลัง พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย ตกลงใจปลด ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า ออกมาจากตำแหน่ง “รัฐมนตรี”
ปัญหาจากในพรรคพลังประชากรเมือง ปริศนาจากพรรคร่วมรัฐบาลร่วมกันก็คือ เพราะเหตุใดตำแหน่งเลขาธิการพรรคก็เลยยังเป็นของ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า ไม่เปลี่ยนแปลง
โน่นเป็นเนื่องจากว่าการยื้ออย่างเต็มกำลังจาก พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง หัวหน้าพรรค ยื้อจนถึงมกราคม 2565 ก็เลยได้เปิดกระทำการขับ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า และก็พวกออกมาจากพรรค
ในกรกฎาคม 2565 ก็กำเนิดกรณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการขึ้น
 
โดยความเป็นจริงแล้วปัญหาทั้งปวงสะท้อนถึงความเชื่อมโยงข้างในระหว่าง พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ พล.อำเภออนุดงษ์ เผ่าจินดา กับ พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ อย่างแจ่มชัด
พอๆกับเป็นความชมรมในลักษณะที่ “ลับ ลวง บดบัง”
กระจ่างแจ้งยิ่งว่าเป็นความสมาคมที่ดำเนินไปทั้งยังด้านที่สามัคคีแล้วก็มีการต่อสู้โดยผ่าน “การสู้รบผู้แทน” ให้เป็นที่ปรากฏ
จากกันยายน 2564 มายังกรกฎาคม 2565